Det finnes ikke vanskeligere valgsituasjoner enn når alle parkeringsplasser er ledige på kjøpesenteret. Jeg vingler av gårde for å komme nærmest inngangen, men lengst fra gangsonen, ikke ved handlekurvparkeringen, helst på enden og lengst fra søylen og…..

Det er sagt at beskrankninger fremmer kreativitet. Hva skal vi da stille opp med nå som alle våre vanlige rammer er sprengt og vi er helt frie til å gjøre det vi ønsker i ett år? Hvordan skal vi utfordre oss selv så vi ikke bare vimer?

Vi starter med å rydde i de mentale skapene – rister litt i gamle vaner og se på hva som vi erfarer er de vanligste fellene vi går i. Ryddingen fortsetter og de oppgavene som vi har gjort frem til nå evalueres og noen finner vi ikke plass til videre – de legges vekk da tiden skal brukes på andre ting.

Vi gjør oppdagelser underveis – to personer med helt forskjellig oppfatning av tidslinjer skal planlegge og synkronisere et helt år…..En oppdagelsesferd i ulikheter og frustrasjoner, men også en fantastisk mulighet til å designe sin egen fremtid. En mulighet som kommer kanskje en gang i livet – den må ivaretas. Så når det selv-påførte sjokket har lagt seg; vi har ikke noe sted å bo mellom september og mai! – så er omsider de kreative prosessene i gang. Ting begynner å ta form, og skapryddingen må fortsette for mye gammelt må fortsatt ut.

I dag -1.7 – 2016 var den første dagen hvor vi virkelig kom i flow og la forretningsplanen for Presenza. Nå skal vi finne oss en Pergola og utvikle detaljene og produktene – så i august er vi mer enn klare. Hva mener jeg med en Pergola? Vi satt en gang i 14 dager og jobbet i Italia – under en pergola. Det var den mest effektive (og hyggelige) jobbeperioden vi noen gang har hatt – og slik ble uttrykket født.

Når vi nå har færre rammer øker kravet til egen organisering og disiplin. Vide rammer oppleves som veldig inspirerende, frustrasjonene blir desto større når man opplever at tiden blir rotet bort eller brukes på uviktige oppgaver. De fleste suksessforfatterne jeg har lest om innfører et strengt regime for arbeide for å unngå å gå i fella – dette skal også være vår strategi; Faste planer, klare mål og klare krav til når vi skal jobbe og når vi skal «surre».

Blogglistenhits