Vi er priviligerte med en stor familie og mange venner som  lurer på hva vi holder på med. Det er ingen hemmelighet og derfor velger vi nå å dele vår historie og ønsker å få med oss dere på vår reise, og dette er mer enn en vanlig reise til en destinasjon. Denne reisen er uten destinasjon, men med en visjon og verdier som gir oss retningslinjer for våre bevegelser. Vi vil leve drømmen om å gjøre noe mer ut livet vårt her og nå. Vi vil komponere vårt liv slik at flere kan nyte av våre goder, bevege seg fremover mot egne mål, se egne muligheter og mobilisere for fremtiden.

Dette blir vår historie;  365 dager med REMIX – vi blander  det vi kan med noe som er helt nytt! NHO kalte sin årskonferanse i år for REMIX , by the way noe vi har omtalt i  bloggen på Presenza AS . En av gründerne på konferansen fortalte om sin «driver» og sa følgende:  – «Jeg gjør ingenting hvis jeg ikke tror det vil gjøre verden til et bedre sted å leve» Et inspirerende utsagn i begynnelsen av et nytt år! Vi bestemte oss – Nå vil vi gjøre det, det som får våre hjerter til å boble. Vi vil være med, gi hjelp, inspirere og bidra slik at flere mennesker kan utvikle seg og ta et steg videre i sine liv.

Vår drøm  er vårt hvorfor…
Vi har kjent hverandre i mer enn 40 år, to individuelle personer, svært ulike. Dette gir bare flere muligheter og vi har gitt hverandre tillatelse til at det kan «gå ei kule varmt» mellom oss og med stor respekt for hverandres ulikheter. Våre drømmer er også ulike.  Men en drøm har vi felles, og det er å mobilisere mennesker for fremtiden. Ved å benytte våre erfaringer fra næringslivet og fremme budskap om ansvaret vi har for å utvikle og ivareta de menneskelige ressursene, vil vi bidra til holdninger som likeverd og respekt for hverandre. Ved å bygge et næringsliv med disse holdningene bygger vi en fremtid for våre kommende generasjoner. Vi vil være med  på og ivareta alle barn og unges rettigheter til trygghet, tilhørighet og en fremtid med mening .

Vi har vår frihet og starter jobben som vi har stor passion for, – vi vil mobilisere mennesker for fremtiden. Vi er begge overbeviste om at vi er mer enn vi har blitt. På vår reise vil vi utfordre oss selv, stoppe opp, observe, oppdage, erfare og ta i bruk ny læring. Ny læring og erfaring vil merges med vår visjon og våre verdier. Vi vet at noe skal endres, mønster skal strekkes og noen oppdagelser vil vi helt sikkert legge bak oss og si: – takk for følget og erfaringen.

Vi starter vår reise…som ikke har noen destinasjon
Vi selger leiligheten til fordel for en falleferdig hytte 10 min utenfor Tønsberg, som etterhvert skal rives og bygges som en 3-generasjonsbolig/hytte! Dette er også en del av drømmen – å kunne tilby våre barn og barnebarn en mulighet til å oppleve et felles familiested, et sted hvor følelsen av tilhørighet og samhold kan få blomstre.

Akkurat nå er husprosjektet under behandlig hos kommunen og ligger til ferdigstillelse hos  arkitektkontoret KUBEN.  Vi reiser videre og gjør oppdagelser, og i denne 365 dagers perioden som vi har valgt å kalle den, vil vi gjøre et «dykk» inn i de trendene som er på gang og som vil ha påvirkning for vår fremtid. Med vår frihet har vi også et stort ansvar. Vi vil bli oppmerksomme på det som omgir oss, ta bevisste valg, gjøre nye oppdagelser, og lære av det vi erfarer. Denne læringen vil vi gjerne mixe med våre tidligere erfaringer og dele med flere.

Hva vil vi dele:
-Hverdagen i et liv uten fast jobb og uten fast sted å bo. – et «omflakkende» liv med mening.
-Hvordan være gründere med mange tanker om business, lederskap, menneskelige ressurser og bygge sterke team.
-Hvordan fokus på mennesker kan bidra til at virksomheter kan realisere gevinster og få effekt av endringer.
-Hvilke samfunnsbehov kan vi være med på å løse  – vi vil utforske og samle kunnskap om fremtidstrender som vi kan dele i vår business.

Hvordan skal vi dele :
-Vi vil skrive, vise bilder, og være «live» på video. Kanskje er podcast noe for oss… Tiden får vise

Hva så når vi har delt…..
-Vi ønsker at noen kan «stjele» våre ideer og erfaringer.
-Gi oss feedback så vi kan lære mer.
-Tipse oss om egne erfaringer og gi oss en utstrakt hånd på vår reise.

Vi har allerede skrevet ned noen av våre opplevelser fra vi offisielt gikk ut og annonserte salget  av vårt fantastiske hjem gjennom de siste 16 årene – de kan du lese her på vår blogg side.

Blogglistenhits