VI VALGTE NOEN SOM VI SELV SYNES VAR MODIG!

Vår DRØM ER STOR – den er sammensatt av mange ønsker om å få bidra med konkrete små og store oppgaver slik at til at verden blir et bedre sted for flere – ja for alle! ………………….

Vi har alltid hatt flere prosjekter gående hvor vi har bidratt litt til en bedre verden – med fadderbarn, bidrag til ulike organisasjoner og en heldig tigger i ny og ne som traff oss på en god dag. I de siste årene har vi opplevd en del rystelser som har satt i gang tankene våre – og vi har våknet litt i forhold til hvor vi er i livet og hva som skjer med oss. Vi er utfordret på egne verdier og hvordan vi ønsker å bringe verden videre. Ikke minst har våre barnebarn åpnet flere dører i vår bevissthet. Idealismen fra en tidlig ungdom har kommet tilbake og er i kombinasjon med de refleksjonene vi gjør oss basert på alder og erfaring blitt til en konkret oppgave; å gjøre verden til et bedre sted – det skylder vi ikke minst våre barnebarn.

Vi vil bidra så flere kan få oppleve trygghet, tilhørighet, se muligheter for utvikling og mestring  og selv å bidra til en bedre verden. Barnas fremtid er vår viktigste oppgave – ikke bare våre egne barn og barnebarn, men alle verdens barn.  Det er en drøy oppgave, men vi ser mange som jobber for det samme formålet, og da blir vi oppmuntret til å være med både praktisk, økonomisk og som holdningsskapere. Og vi må ikke reise langt for å bidra –

Menneskeverdet må settes høyere enn noe annet og relasjoner må skapes på likt grunnlag – ingen er mer verdt enn andre. Vi skal aksepterer og tolerer at vi er forskjellige og se muligheter i et mangfold.  Vi vet at reiser som gjennomføres med en intensjon om å utfordre egne overbevisninger og fordommer gir nye oppdagelser og skape personlig vekst.  Opplevelser og relasjoner som skapes med  ulike kulturer er med på å gi en ekstra dimensjon til eget livet og gjort på riktig måte skaper det varige positive spor der vi kommer. En reise rundt i verden blir også en reise i vår indre verden.

Arnulf Øverland så i sin tid et Europa som var sterkt utsatt for «ismenes» ytterligheter. Vi vil si det med vår stemme og tillater oss å skrive et av de mest kjente versene litt om, Vi bytter ut DU med VI og sier:

Vi kan ikke sitte trygt i vårt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Vi kan ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer oss selv!
Vi roper med siste pust av vår stemme:
Vi har ikke lov til å gå her og glemme!

Vi har fått en mulighet til gjøre noen endringer i forhold til hvor vi skal bo, jobbe og hva vi skal utrette – og ansvaret er vårt for å utnytte denne muligheten. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe – og ringene i vannet skal vi samme se at de blir flere og større. Vi er åpne for alles innspill og nysgjerrige på de ulike trosretninger og -ismer. Vi tror på noe mer, kall det gjerne The Matrix – at alt henger sammen med alt, ingenting er tilfeldig – og det finnes noe mer rundt oss enn det vi klarer å fatte . Dette er en overbevisning vi har, et ydmykt utgangspunkt når vi skal tilnærme oss mennesker med en annen bakgrunn enn vår.

Med modighet, raushet og passion for et mangfold av mennesker, vil vi bidra til å mobilisere mennesker for fremtiden.

Hjelp oss gjerne med innspill og kommentarer – og send oss tips om hvor vi kan være med og bidra.

VI GÅR FOR DRØMMEN – Elsa og PK

LÆRING OG DRØMMER

EI HAND Å HOLDE I...

IF YOU CAN DREAM IT YOU CAN DO IT...

SUMMEN AV ALLE DE SMÅ TILTAKENE.......