REISE MED MENING

Vi er opptatt av det vi kaller reise med mening. For oss betyr det at våre reiser skal være mer enn bare opplevelser og tradisjonell turisme, vi ønsker å gjøre en forskjell gjennom de reisene vi gjennomfører. Og hva legger vi i å gjøre en forskjell?

Reise med mening kan bety to ting; det skal være mening for oss – og det skal være mening for de vi møter og omgås på våre reiser.

Hvis vi tar India som eksempel så hadde vi lagt opp en reise med flere målsettinger:

Vi hadde som hovedformål å besøke våre fadderbarn som vi har støttet i en årrekke. Vi ville møte dem og se hvordan de levde, samtidig som vi ville støtte dem og forsikre dem om at de skulle fortsatt få vår støtte. Siste rapport fra fadderorganisasjonen hadde nemlig antydet at hun som var 16 år stod i fare for å måtte slutte skolen for å begynne å jobbe. Det ble en serie sterke møter som vi vil bære med oss resten av livet, og ikke minst så vi direkte resultater av hvordan vi kan være med å hjelpe. (Mening for oss- mening for dem)

I tillegg ønsket vi en reise som skulle ta oss inn i de Indiske urgamle helse- og mattradisjoner. Vi ville oppleve Yoga og Ayurvedisk behandling. En opplevelse av noe helt annet – en form for tilbake til røttene opplevelse – og med det autentiske Indiske inntakt. Og for oss betød det bedre mental og fysisk helse, noe bedre mening for oss er vanskelig å finne.

Også ved valg av reisemål kan vi utrette noe. Å reise til land som trenger omsetning fra turisme er i seg selv meningsfullt. Miami eller Nepal, London eller Kerala? Valgene vi tar kan bety mye for dem som har lite fra før. Ved å gjøre litt research kan man finne de unike stedene hvor vi kan bidra og samtidig få den turist-opplevelsen som vi også ønsker oss. Vi opplevde at reisearrangøren var veldig imøtekommende for å hjelpe oss til å finne slike steder, og de lokale guidene stilte villig opp når vi fortalte hva vi var opptatt av. Vi tror reiseselskapene har godt av å bli utfordret  på dette.

Så sikre er vi at vi har valgt å alliere oss med en turoperatør – Pearl Journeys – som har de samme tankene som oss. Og hvem vet hvor dette kan ta oss videre?

LÆRING OG DRØMMER

EI HAND Å HOLDE I...

IF YOU CAN DREAM IT YOU CAN DO IT...